کارت های راهنما برای طراحان جواهر

کارت های راهنما برای طراحان جواهر

1,750,000ریال
موجودی: در انبار

این مجموعه شامل ۴۶ تصویر راهنما که در قالب۱۷ برگ کارت دو روو ۶ برگ کاغذ متشکل از فیگورهای انسانی در مقیاس یک به یک می باشد....

- +