مبانی هنرهای تجسمی در طراحی کفش

مبانی هنرهای تجسمی در طراحی کفش

600,000ریال
موجودی: در انبار

يادداشت نويسندهكتاب حاضر حاصل ماه‌ها تلاش براي پاسخ به نياز در زمينه آموزش طراحي كفش مي‌باشد. زماني‌كه سخن از طراحي كفش به ميان مي‌آيد بسياري به اشتباه آن را با مدلگيري، يكي مي‌پندارند. در صورتي‌كه طراحي كفش در تمام دنيا شاخه‌اي جداگانه بوده و از اهميت خاصي برخوردار است. هرچند در ايران، در زمينة مدلگيري و توليد كفش پيشرفت‌هاي زيادي حاصل شده (وجود برندهاي گوناگون گواهي بر اين مدعاست)، اما با نگاهي ...

- +