مرجع تصویری تکنولوژی تولید در محصولات فلزی

مرجع تصویری تکنولوژی تولید در محصولات فلزی

590,000ریال
موجودی: در انبار

پیشگفتار این کتاب را می‌توانید در لینک زیر مشاهده کنید:http://pizzabook.ir/index.php?route=simple_blog/article/view&simple_blog_article_id=15تحلیل استاد سقائیان در مورد این کتاب را می‌توانید دز لینک زیر مشاهده کنید:http://pizzabook.ir/index.php?route=simple_blog/article/view&simple_blog_article_id=29فهرست کامل محتویات این کتاب را می‌توانید در لینک زیر مشاهده کنید:http://pizzabook...

- +