انتشارات آبان
نشر ژاله
فرهنگسرای میردشتی
کتاب وارش
چهارباغ
آتلیه طراحی رسمه