روش تحقیق در طراحی محیط، محصول و خدمات

روش تحقیق در طراحی محیط، محصول و خدمات

100,000ریال
موجودی: در انبار

در این کتاب سعی شده است تا اصول پژوهش علمی مورد دقت قرار گیرد. هر چند که مبانی متدولوژی تحقیق در عرصه‌های مختلف علمی تا حدی شبیه هم هستند اما در این کتاب تلاش نگارنده بر گرایشی کردن زمینه‌های تحقیق در حوزه‌های معماری و طراحی صنعتی و به عبارتی طراحی محیط، محصول و خدمات استوار بوده است.این دسته از رشته‌های یاد شده به دلیل محتوایی و به واسطه اینکه در آنها مباحث تلفیقی هنر و زیبایی از یکسو و کاربردی ب...

- +